Despre REZONANŢĂ (concluzii)

Deşi subiectul legat de REZONANŢĂ este unul extrem de vast, cu cele spuse în articolele anterioare putem să tragem câteva concluzii care să ne ajute să înţelegem câte ceva despre noi.

Întreaga Creaţie este susţinută continuu vibratie1de Divinitate pe toate nivelurile ei fără nici o excepţie. Noi facem parte din Creaţie şi la rândul nostru suntem structuraţi să putem asimila şi vehicula întreg spectrul de energii şi stări de conştiinţă manifestate de Creator. Aceste stări de conştiinţă şi energii există independent de noi, astfel că depinde de noi să le accesăm.  Corpul nostru, Mintea noastră, Sufletul nostru, sunt elementele care ne permit să accesăm toate aceste energii şi stări de conştiinţă de la cele mai joase ca vibraţie – ura, inerţia, rigiditatea, pesimismul, deznădejdea, etc – până la cele mai înalte – iubirea necondiţionată, altruismul, stima de sine, veselia, optimismul, credinţa etc, etc, etc. Toate aceste stări ne sunt necesare pentru a  evolua, însă depinde de noi cât de mult timp ne menţinem în rezonanţe joase sau înalte. Chiar şi aşa atât rezonanţele joase cât şi cele înalte ne sunt necesare ca să putem evolua experimentând şi exersând continuu discernământul de a alege ce e bun de ceea ce e mai puţin bun.

Fiinţa noastră, unitară în această triadă, este pe de o parte o „lentilă”,  prin componenta fizică a Corpului nostru, care poate vehicula toate nivelurile de conştiinţă emanate de Creator, şi pe de altă parte este o sursă de emanaţie divină, prin componenta numită Sufletul nostru. Între aceste două limite, cea de releu a acestor energii  care ne înconjoară şi cea de generator a acestor stări, altfel spus între mind6Corpul nostru şi Sufletul nostru se află Mintea noastră – aşa cum am descris-o în partea a patra. În funcţie de cum funcţionăm la nivelul gândirii noastre, altfel spus în funcţie de energiile cu care intrăm în rezonanţă prin intermediul Minţii noastre, reuşim să punem în valoare mai mult sau mai puţin celelalte două componente ale triadei noastre şi de asemenea putem influenţa în bine sau în rău starea noastră de sănătate.

Altfel spus în „templul” Corpului nostru se află Sufletul nostru ca element central. Drumul nostru dinspre exteriorul templului Corpului nostru către sfinţenia „altarului” Sufletului nostru, trece prin multitudinea de gânduri mai mult sau mai puţin elevate ale Minţii noastre, gânduri care pot întârzia accesul nostru către centrul fiinţei noastre. Constatăm astfel că există două elemente aparent stabile în fiinţa noastră, Corpul şi Sufletul nostru, dar descoperim şi o componentă variabilă, volatilă şi foarte instabilă dată de Mintea noastră.

Aspectul de stabilitate este dat de fapt de Sufletul nostru şi acesta susţine şi se reflectă în stabilitatea şi sănătatea Corpului nostru. Şi aici avem o cheie de înţelegere a stării noastre de sănătate – pe toate nivelurile fiinţei noastre. Cu cât suntem mai adânc în comuniune cu Sufletul nostru, cu atât Corpul nostru se află în armonie şi în rezonanţa energiilor divine ale sănătăţii!!! Cu cât suntem mai scindaţi de Sufletul nostru cu atât Corpul nostru iese mai mult din sfera de armonie a rezonanţelor  cu energiile sănătăţii, implicit acesta intră în zona periculoasă a rezonanţelor bolii!

Elementul volatil al Minţii noastre, tulbură legătura cu esenţa fiinţei noastre care este Sufletul nostru şi Sinele nostru. Cu cât aceste „turbioane” mentale sunt mai intense, cu atât accesul nostru către unificarea cu propriul nostru Suflet este mai dificilă. Cu cât identificarea cu mintea  şi Ego-ul nostru este mai profundă, cu atât mai separaţi suntem de esenţa fiinţei noastre care este Sufletul nostru şi Sinele nostru. Şi aici putem sesiza două chei care ne pot conduce către unificarea cu Sufletul nostru.

Una din chei se referă la purificarea mind1Minţii noastre şi diminuarea şi chiar încetarea fluctuaţiilor ei. Cu cât Mintea noastră este mai pură, mai liberă de stressuri, contradicţii, dorinţe, etc şi orientată benefic deci implicit mai liniştită, cu atât mai uşor accesăm centrul „templului” nostru. O altă cheie care decurge din cea descrisă mai sus, este aceea că liniştea Minţii noastre permite accesarea clipei prezente, accesarea lui „aici şi acum”, lucru care ne va conduce spre revelarea tot mai profundă a Sufletului şi Sinelui nostru şi va reface legătura dintre aspectul nostru divin individual cu aspectul plenar al Divinităţii Atoatecreatoare. Ortodoxismul isihast vorbeşte despre coborârea minţii în inimă iar Rugăciunea Inimii este instrumentul esenţial pe această cale autentică, care ne duce în liniştea divină a Sufletului nostru şi în locul în care ” Eu şi cu Tatăl una  suntem” aşa cum spune Iisus.

Fiindcă veni vorba despre Iisus voi reda câteva versete din Evanghelia după Ioan (capitolul 2, versetele 13-21) care ilustrează ca parabolă triada Trup-Minte-Suflet:

„13. Şi erau aproape Paştile iudeilor, şi Iisus S-a urcat la Ierusalim.
14. Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani.
15. Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele.
16. Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie.
17. Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: „Râvna casei Tale mă mistuie”.
18. Au răspuns deci iudeii şi I-au zis: Ce semn ne arăţi că faci acestea?
19. Iisus a răspuns şi le-a zis: Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica.
20. Şi au zis deci iudeii: În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta! Şi Tu îl vei ridica în trei zile?
21. Iar El vorbea despre templul trupului Său.”iisus4

Templul din aceste versete este Trupul nostru. Vânzătorii, comercianţii, schimbătorii de bani etc, sunt fluctuaţiile Minţii noastre ancorate în materialul existenţei, în dorinţe, în ataşamente materiale,… boii, oile şi porumbeii sunt tendinţele Minţii noastre de a fluctua între inerţie, ignoranţă şi aspecte benefice… Indirect, în ” Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie”, „…Tatălui Meu…” vorbeşte despre Sufletul nostru  care este una cu Tatăl…

echilibruDincolo de poveste să luăm în discuţie aspectele practice ale acestei incursiuni în Legea REZONANŢEI. Găsim astfel o nouă cheie! Ca să fim în echilibru şi în armonie, toate cele trei componente ale triadei noastre trebuie să se manifeste în echilibru cu ele însele şi unele cu celelalte. Pentru a ne recupera starea de armonie şi echilibru, deci şi starea de sănătate, toate cele trei componente trebuie să reintre în armonie şi echilibru în egală măsură.

Implicit, ieşirea din starea de boală implică reechilibrarea în egală măsură a celor trei elemente ale triadei Trup-Minte-Suflet. Astfel ni se revelează o nouă cheie de „lucru” cu noi înşine în demersul nostru de a ne recupera sănătatea. Pentru a ne recupera sănătatea este necesar să ne adresăm în mod egal Corpului, Minţii şi Sufletului nostru.

Dacă spre exemplu am începe demersul recuperării sănătăţii noastre pornind doar de la corpul fizic, demersul se va adresa preponderent corpului fizic care îşi va recupera vitalitatea care să susţină procesele de vindecare. Acest „să susţină” nu e întotdeauna suficient în vindecarea totală a unei boli. Programele subconştiente, contradictorii, dizarmonioase, pline de teamă, vor continua să „ruleze” în fundal şi să întreţină starea de boală. Acestea aparţin Minţii noastre. Fără a aborda în egală măsură Mintea pe toate aspectele ei, demersul de vindecare a Corpului nostru poate fi zădărnicit.

Este foarte adevărat că purificarea Corpului prin alimentaţie, tehnici de respiraţie, mişcare, terapii, ajută Mintea noastră să se liniştească însubconştienttr-o oarecare măsură. Asta înseamnă că Mintea noastră deja îşi schimbă rezonanţa, putând bascula din inerţie, deznădejde, pesimism, negativism spre stări pozitive, dinamice, optimiste. Uneori acest lucru e suficient. Alteori nu. De ce e aşa? E aşa pentru că programele subconştiente contradictorii rulând în fundal pot să menţină şi să ne de-a sentimentul de separare de Sufletul nostru şi implicit de Divinitate. Şi am văzut că identificarea cu Sufletul nostru este cheia reuşitei înspre recuperarea şi menţinerea sănătăţii fizice.

În virtutea celor spuse până acum, putem astfel înţelege şi structura un program unitar care să modifice benefic rezonanţele triadei noastre – altfel spus accesarea energiilor şi stărilor de conştiinţă divine – şi care să conducă la recuperarea armoniei fiinţei noastre.

BalanceNe vom adresa Corpului nostru întărindu-l prin alimentaţie, prin detoxifiere şi purificare, prin exerciţii fizice, tehnici de respiraţie, disciplină, tehnici terapeutice etc. Ne vom adresa Minţii noastre căutând treptat, gradual, fară brutalitate să-i reducem fluctuaţiile, să redescoperim că aceasta este un instrument extrem de util dar că rămâne un instrument şi trebuie tratată ca atare. Ne vom adresa Sufletului nostru pentru a ne reaminti de El şi prin El să putem să ne revelăm în noi, aici şi acum, unitatea cu Divinitatea Atoatecreatoare, acest demers fiind cheia vindecării noastre complete pe toate nivelurile fiinţei noastre.

Cum să facem asta? Voi descrie pas cu pas în articolele următoare ce înseamnă abordarea practică a fiecărui element din triada Trup-Minte-Suflet, cum să modificăm rezonanţele joase cu altele benefice, astfel încât să descoperim că în cele din urmă suntem un tot unitar pe care-l putem controla şi „regla” în manifestarea noastră, astfel încât măcar să avem o viaţă în armonie cu noi înşine. Evident demersul poate să nu se oprească la „doar atât” – de parcă ar fi puţin asta- şi, de ce nu, să continue într-o sui generis cale de transformare interioară care să ne împlinească cât mai plenar dorinţa noastră cea mai profundă de a ajunge „acasă”!

În finalul acestui ciclu de articole cu acest subiect, vreau să vă mulţumesc că aţi avut răbdarea de a le citi, şi vă asigur că pe măsură ce voi aborda modalităţile practice de care aminteam mai sus, aspectele mai dificil de înţeles din aceste texte vi se vor clarifica. De asemenea în multe din articolele următoare voi face trimitere la aceste texte. Sper să vă fie de folos ce am scris şi sper ca subiectul abordat să vă ofere un alt punct de vedere decât cel „oficial”.

Aştept de asemenea părerile voastre despre ceea ce am scris, mă vor bucura criticile în egală măsură cu laudele şi aveţi promisiunea mea de a răspunde tuturor întrebărilor pe care mi le veţi pune.

Citeşte şi: Despre REZONANŢĂ (prima parte), (a doua parte), (partea a treia), (partea a patra), (partea a cincea)

Acest articol a fost publicat în diverse. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Despre REZONANŢĂ (concluzii)

  1. Aurelia zice:

    Vreau si urmatoarele articole

    • adisava123 zice:

      DIn pacate timpul meu este atat de strans datorita practicii incat am foarte putin timp de scris. Vestea buna e ca acum lucrez la un curs complet de dezvoltare personala si spirituala, care atunci cand va fi gata va fi anuntat pe blog . Dar mai dureaza un picut!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s